Ohlédnutí za některými turnaji

Velikonočně - aplílový Zatre turnaj naruby


Zimní turnaj v Zatre ve Zruči nad Sázavou je za námi…

Po té, co jsem v minulosti absolvovala několik turnajů v Zatre v Praze, pak si dala dlouhou pauzu a loni se vydala reprezentovat republiku v této hře za hranice naší matičky vlasti, mě napadlo, že by nebylo marné uspořádat malý turnaj v této hře i tady ve Zruči. Ve spolupráci s místním spolkem Rodáků a přátel města Zruče nad Sázavou a okolí a České federace ZATRE to nebylo nic těžkého – z obou stran mi vyšli s obrovskou ochotou vstříc.


A tak jsme se v sobotu 6. února sešli v zasedací místnosti Spolkového domu. Na turnaj se přihlásili jak hráči z Prahy či Čáslavi, tak i několik hrdinů z řad „zručáků“. Pro našince to byl první turnajový zápas po té, co se nedávno s touto hrou seznámili (ukázka hry proběhla v sobotu 23. ledna v klubovně „rodáků“ za účasti mistra republiky v této hře, Michala Böhma). Jak už bylo avizováno předem, tuto hru může hrát kdokoli, kdo umí sčítat do dvanácti. A tak rozpětí věku účastníků na turnaji bylo od 6 do 65 let. Leč vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí a dospělých účastníků se hrály dva turnaje – zvlášť dospěláci a zvlášť děti (junioři), a tak si nejmladší hráčka a nejstarší hráč spolu nemohli zahrát turnajový zápas.


Po desáté hodině dopolední, kdy už byla zkontrolována kompletnost zatrovnic a každý měl svůj zatriář pro průběžné zapisování bodů v průběhu hry, došlo k prvnímu rozlosování do dvojic a prvním partiím. Hrálo se švýcarským systémem; děti na šest kol, dospělí na kol sedm. Nejen první zápas, ale celé turnajové klání probíhalo ve velmi milé atmosféře, za což všem zúčastněným velmi děkuji!

Nejnáročnější bylo kolo poslední. Přece jen už se rozhodovalo o medailových pozicích. Navíc po předešlých 6 kolech už přišla určitá únava a občasné problémy při sčítání bodů - to už bývá zcela běžné, že člověk udělá chybu a napíše, že 2 +2 + 3 je pět nebo šest a naprosto tomu věří… Naštěstí jsme si vzájemně kontrolovali součty bodů, a tak byly drobné chybičky včas opravovány. Dětem v případě nutnosti pomáhali se součty bodů za jednotlivé zápasy hráči z řad dospělých – tímto bych jim ráda poděkovala za ochotu, s jakou k dětem přistupovali.

Také bych ráda poděkovala hráčům z řad místních – sice se na medailové pozice nedostali, ale protihráčům nedali nic zadarmo, neboť skóre výsledků bylo značně vyrovnané!


Velké poděkování patří všem, kdo mi s turnajem a jeho organizací vydatně pomáhali; jmenovitě Aleně Vávrové, Janu Adriánovi, Michalu Böhmovi, Filipu Jeřábkovi a Františku Leopoldovi.


A jak to vše dopadlo? V turnaji dospělých získal 1. místo Michal Böhm, 2. místo Filip Medřický a 3. místo Hana Schmidová. V turnaji juniorů získal 1. místo David Tran, 2. místo Adéla Spáčilová a 3. místo ??? Ondřej Malý???. Michal Böhm si pro tentokrát odvezl i putovní pohár, neboť jsme se již při domlouvání turnaje shodli na tom, že by nebylo marné mít alespoň jednou za rok turnaj právě tady ve Zruči. Vzhledem k velmi příznivým ohlasům po skončení turnaje věřím, že se tu bude hrát Zatre opakovaně a kdo ví, třeba občas zůstane putovní pohár i ve Zruči!


Ředitelka turnaje, Eliška Leopoldová

Mistrovství republiky

Už vloni jsem dala dohromady přehled všech zatím proběhlých mistrovství, takže zírejte:

Pardubice

Pardubická hokejová hala Už od roku 1990 se v Pardubicích na začátku léta hraje velký šachový turnaj, jehož název se postupem času ustálil na CZECH OPEN. Výraznou postavou turnaje je jeho ředitel pan Jan Mazuch, který se snaží do Pardubic přitáhnout i jiné hry. Samozřejmě šachisté pořád zůstávají na špici zájmu a vidět pardubickou hokejovou halu plnou stolů a obsazenou šachisty je zážitek sám o sobě.

Od roku 2003 zajíždějí do města perníku i zatristé. Už jsme přestali vést řeči, jestli se vyplatí jet takhle si zahrát ZATRE, když stejně všichni jedem z Prahy, a bereme to jako součást léta.

Poslední tři roky tam vozíme i hordu juniorů, pro které je výlet vlakem a luštění černých historek zajímavé zpestření prázdnin.

Infantiáda

Tříkrálový turnaj 2009

Vyhrál Milan a Vlasta jako druhá podala skvělou reportáž

Mistrovství republiky 2008

To jsme tehdy založili tyhle stránky a já se bláhově domnívala, že se nám podaří mít povídání o každém turnaji. Což o to, Katka Suchá začala skvěle: